Switche i ich wykorzystanie

Switche wykorzystywane są w projektowaniu sieci urządzeń w różnych miejscach i stanowiskach pracy. Często korzysta się z nich w biurach, korporacjach, a także w gospodarstwach domowych. Dzięki odpowiedniemu połączeniu wszystkie sprzęty będą mogły sprawnie działać, wykonując swoje obowiązki w sposób wydajny i szybki. Poniżej przybliżamy temat wykorzystania switchy. 

Switche – czyli przełączniki sieciowe

Switche są odpowiedzialne za wspólne połączenie wszystkich urządzeń składających się na daną sieć. Mogą być to nie tylko komputery i laptopy, ale także drukarki, skanery, routery oraz inne akcesoria wykorzystywane w sprzęcie komputerowym. Typowy switch ma niewielkie rozmiary i prosty kształt – przypomina zwykły odtwarzacz DVD. 

Rodzaje dostępnych switchy

Podstawowym typem jest zwykły switch nazywany plug and play, które nie potrzebuje żadnej dodatkowej konfiguracji do swojego działania. Jest to rozwiązanie dedykowane dla osób bez fachowej wiedzy, które pragną szybko i sprawnie dostosować sieć urządzeń. 

Inteligentne switche to urządzenia dla wymagających. Do ich uruchomienia konieczna jest konfiguracja ustawień sieci. Dlatego stosowany jest przede wszystkim w firmach zatrudniających dużą liczbę osób oraz w instytucjach o rozbudowanej strukturze organizacyjnej. Wariant inteligentny pozwala zarządzać całą siecią oraz na bieżąco kontrolować jej stan, zasoby i ich zaangażowanie. 

Przełączniki zarządzane to rozwiązanie najbardziej zaawansowane. Pozwala na specjalistyczną i rozbudowaną konfigurację wszystkich punktów danej sieci oraz szczegółowe wprowadzanie przedziałów i konfigurację przepływu danych.

Back To Top