Demineralizacja wody

Demineralizacja wody to proces usuwania minerałów z wody. Można to zrobić za pomocą różnych metod, w tym odwróconej osmozy, destylacji i wymiany jonowej.

Demineralizacja wody jest ważna w wielu gałęziach przemysłu i zastosowaniach, w których wymagana jest woda ultraczysta. Niektóre przykłady obejmują wytwarzanie energii, produkcję farmaceutyczną, produkcję elektroniki i wodę zasilającą kotły.

Odwrócona osmoza jest powszechną metodą demineralizacji wody. Proces ten wykorzystuje półprzepuszczalną membranę do usuwania jonów i rozpuszczonych minerałów z wody. Woda jest przepuszczana przez membranę zgodnie z różnicą stężeń, a minerały są blokowane.

Destylacja to proces polegający na odparowaniu wody i ponownym skraplaniu jej w formie czystej wody. Woda podgrzewana jest do temperatury wrzenia, a następnie parzona. Pary wodne unoszą się do kondensatora, gdzie chłodzony jest do temperatury wrzenia. Destylowana woda jest gromadzona w kondensacie.

Wymiana jonowa to proces, w którym wiązane są jony z wodą i usuwane są z niej resztkowe minerały. Proces ten polega na przepuszczeniu wody przez żelazną rurkę, która zawiera ładunek ujemny. Jony tworzą się na powierzchni rury i przyciągają minerały z wody. Woda jest następnie filtrowana i oczyszczona ze wszystkich minerałów.

Destylacja to kolejna popularna metoda demineralizacji wody. Proces ten polega na odparowaniu wody, a następnie kondensacji pary z powrotem do postaci czystej wody. Woda demineralizowana

Wymiana jonowa to trzecia metoda, którą można zastosować do demineralizacji wody. Proces ten polega na wymianie jonów w wodzie na jony z żywicy. Żywica następnie wychwytuje niechciane jony, pozostawiając czystą wodę. Woda demineralizowana jest często stosowana w przemyśle, takim jak elektronika, energetyka i przemysł chemiczny.

Back To Top