Badanie termowizyjne

Inspekcje budowlane są wykonywane przez licencjonowanego inspektora budowlanego w celu sprawdzenia zagrożeń strukturalnych, mechanicznych i elektrycznych. Badanie termowizyjne jest nieniszczącą procedurą, która zapewnia wizualną inspekcję wnętrza domu. Wykorzystuje ona technologię podczerwieni do wykrywania utraty ciepła w domu.

Badanie termowizyjne Warszawa może wykryć wszelkie problemy z izolacją, przecieki powietrza i uszkodzenia wilgoci w Twoim domu. Kamera na podczerwień może być użyta do znalezienia pęknięć w betonowych ścianach lub podłogach, wycieków wody za ścianami i innych obszarów, w których może być uwięziona wilgoć lub materiały budowlane mogą ulec zniszczeniu. Kiedy szukasz sposobu na ochronę inwestycji, jaką jest Twoje mieszkanie, warto rozważyć wykonanie kontroli budowlanej. Kontrole te mogą zająć od kilku godzin do kilku dni, w zależności od rozmiaru i skomplikowania konstrukcji. Mogą one obejmować badanie struktury budynku pod kątem bezpieczeństwa i trwałości oraz kontrolę instalacji elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych. Kontrole te są przeprowadzane przez licencjonowanego inspektora budowlanego lub inżyniera konstrukcyjnego. Inspektorzy budowlani mogą także wykonywać pomiary i testy, aby określić, czy materiały budowlane spełniają normy jakościowe. W niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie dodatkowych badań, aby ustalić przyczynę problemów budowlanych. Po zakończeniu kontroli budowlanej inspektorzy mogą przedstawić raport zawierający ich uwagi i zalecenia. W niektórych przypadkach mogą oni także zalecić dalsze badania lub testy.

Back To Top